INTRODUCTION

WHY?

THE JOURNEY/THE TRIP

 

English version 

The art group organizes an art and bildungs week for all the third years from all the Saxion minors as a wind-up of the school year.

In this week, the students are working on their own level. Think about film, dance, movement and object theater. In this week the students will be confronted with different types of art (think about paintings, musical improvisation and 3D-objects) thru a series of workshops.

The main goal of this Bildungs week is to broaden your horizon on art and culture and to create a whole new look, awareness, confidence and energy to work out your own reflection on what you have learned during your minor.

Art and culture are a big part of the identity of a human being, a group, a nation or a country. Art and culture are the necessary ingredients of a healthy society where the Jing and Jang are in perfect balance and where the economical being can thrive.

Culture doesn’t depend on money, but money depends on culture. Therefore the price of art often will be entangled with the value of art.

The government of the Netherlands decided that, in primary schools, the links between the different subjects isn’t noticeable. Therefore primary schools need cross-border projects where culture education is placed in the middle.

Dutch version

De kunstvakgroep organiseert een kunst- en bildungsweek voor alle reguliere derdejaars uit de minoren als afsluiting van het schooljaar. In deze week wordt er door studenten op eigen niveau gewerkt.  Er wordt gewerkt aan film, dans, beweging- en objecttheater.  De studenten worden in workshops en aan de hand van voorstellingen geconfronteerd met diverse vormen van kunst, onder andere groot schilderen, muzikaal improviseren, driedimensionale objecten, audio-visueel en modevormgeving.

Het doel hiervan is om je blik op kunst en cultuur te verbreden en met hernieuwde kijk, bewustzijn, zelfvertrouwen en energie het ervarene te gaan toepassen in je eigen reflectie op wat je geleerd hebt in je minor.

Kunst en cultuur bepalen de identiteit van een mens, een groep, een volk en een land. Kunst en cultuur zijn de noodzakelijke ingrediënten van een gezonde maatschappij waarin de geestelijke en economische mens tot bloei kan komen. Voor een markteconomie is creativiteit de voornaamste drijfveer. Daarbij is cultuur niet afhankelijk van geld, maar geld afhankelijk van cultuur. De prijs van kunst wordt te vaak verward met de waarde van kunst.

Daarnaast zijn er vanuit het ministerie landelijk kerndoelen en kennisbases geformuleerd voor kunstvakken. Ook zijn de 21 century skills van groot belang. Daardoor ontstaat in het basisonderwijs behoefte aan vakoverstijgende projecten, waarin de  samenhang tussen de kunstvakken duidelijk wordt.  Een belangrijk landelijk project is Cultuureducatie met Kwaliteit.   http://www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl                             

Schermafbeelding 2015-05-14 om 20.52.33

Embodied Learning

 

Wat kunnen we leren van kunst als het gaat om creativiteit? Kunst maakt via kritische vragen ons hoofd en onze zintuigen wakker. Kunst nodigt uit tot dialoog door je uit te dagen tot het innemen van een ander perspectief. Daarmee voedt kunst de verbeeldingskracht en schept ruimte. Ruimte in tijd, voor ideeën, om uit te proberen, voor contact en om te ervaren. Ruimte dus ook voor persoonlijke betekenisgeving.(uit Leren van Kunst)

 

DOELEN:

 • Actieve kennismaking met de kunstdisciplines. Zelf ondergaan, doen, scheppen en creëren. Embodied learning genoemd. Daarmee bereik je een meer doorleefde ervaring die de student meeneemt vanuit zijn minor om dit op een meer artistieke wijze onderzoek naar zichzelf en de omgeving laat doen.

 • Ontdekken wat de betekenis is van kunst en onderzoek. Art Based Learning.

 • Doorlopen van een eigen kunstzinnig creatief proces. 

 • creativiteitsontwikkeling ervaren. zie ook lkca

 • Samenwerken met andere vakken. 

 • Samenwerken met kunstinstellingen, instanties, kunstenaars, expertise van buitenaf.

 • Omgaan met de omgeving, bv. optredens in Concordia, Rijksmuseum Twenthe, etcetera als inspirerende voorbeelden.

 • Verdieping in de vakinhouden van kunstonderwijs , verbreding en verdieping op eigen artistiek niveau.

 • Highlights uit de minor, waaronder ook de buitenlandreis omzetten en uitvoeren naar een artistieke presentatievorm.
 • Werken met visuele media- communicatie. Hoe vertel je een verhaal met beelden in film?

 • het creatief proces volgend leerplankader slo

  Het creatief proces volgens leerplankader van SLO