WORKSHOPS

CAM00068

Signing up can  now  be done.

Beroepspraktijk en reflectie VT 3 VT Enschede(2018-2019) , dan naar groepen)

INSCHRIJVEN OP BLACKBOARD kan NU.

Misschien nog “edith” als inlog gebruiken voor niet apo studenten.

Use “edith” if you not can sign in blackboard

ZO ZOU HET MOETEN LUKKEN

DE WORKSHOPLEIDERS:

DANS/DRAMA/ WORKSHOP :

OPEN YOUR HEART, MOVE THAT BODY AND LET YOUR SOUL SPEAK!!!

PODIUMART

Schermafbeelding 2015-05-15 om 19.18.15

Marieke Hagemans

Wat wil je vertellen aan jezelf, aan de wereld, aan het publiek?  Wat is jouw verhaal en hoe geef je dat vorm? Dans drama en muziek zijn de disciplines die je ter beschikking staan met humor of serieus, concreet of abstract. Wij begeleiden jou naar de beste performance die je ooit gaf. 

What do you want to tell yourself, to the world, to the public? What is your story and how do you give that shape? Dance drama and music are the disciplines that are available to you with humor or serious, concrete or abstract. We guide you to the best performance you ever gave.

  • Maximaal 10 studenten.

 

MEDIA/VIDEO WORKSHOP:

amsterdam

Ronald von Piekartz

Leer de kracht van beelden kennen. Maak een film van 5 minuten met een krachtige boodschap mbt input vanuit jouw minor. Geïnspireerd door het werk van studenten van voorgaande jaren en de herkenning van populaire beeldcultuur om ons heen   maak je een film die tenslotte op onze eigen Saxion Hogeschool festival wordt gepresenteerd.  JE KUNT HIER ALLEEN AAN MEEDOEN INDIEN JE EEN STERKE LAPTOP HEBT DIE GROTE VIDEOBESTANDEN KAN BEWERKEN

Get to know the power of images.

Make a 5-minute film with a powerful message regarding input from your minor. 
Inspired by the work of students from previous years and the recognition of 
popular visual culture around us, you make a film that is finally presented 
at our own Saxion Hogeschool festival.
YOU CAN ONLY SIGN IN IF YOU HAVE A STRONG LAPTOP THAT MAY PRODUCE LARGE VIDEO FILES

Maximaal 10 deelnemers.

 

PAINTING WORKSHOP:

PAINTING-GROOT SCHILDEREN

The Bigger the better – BIG painting
A painting is and remains a fascinating thing. You can tell entire stories without having to search for words. In fact, not everything in life, the world can be captured in words. The goal of this week is to develop your own creativity and to turn your ideas into images. You use this to create inspiration for shaping your own education. We are going to make paintings on a large canvas.

GROOT SCHILDEREN

Een schilderij is en blijft een fascinerend iets. Je kunt hele verhalen vertellen zonder naar woorden te moeten zoeken. Sterker nog, niet alles in het leven, de wereld kun je in woorden vangen. Het doel van deze week is om je eigen creativiteit te ontwikkelen en je ideeën om te zetten in beelden. Je doet hiermee inspiratie op voor het vormgeven van je eigen onderwijs.

We gaan deze week op groot formaat schilderen

NEEM OUDE KLEDING MEE DAT VIES MAG WORDEN.

Maximaal 10 studenten.

CRAFTS-HANDVAARDIGHEID WORKSHOP:

Loes van Velzen

           

 BEELDEN MAKEN

We gaan deze week aan de slag met gietklei (een soort aardewerk). Doormiddel van verschillende mallen ga je een keramisch beeld maken. De beelden worden aan het einde van de week mogelijk geglazuurd en sowieso gebakken. Het mooie van een beeld maken is dat je 3 dimensies hebt. Je kunt er omheen lopen. Waar een schilderij plat is verkennen we nu de ruimte. Het beeld zal aansluiten bij wat jou persoonlijk raakt. Wordt het een klein verfijnt beeld of ga je juist groot en imposant werken? Wil je met een ander materiaal werken, dan kan dat  natuurlijk ook. Kijk vast om je heen wat je fascineert en neem wat je inspireert!

NEEM OUDE KLEDING MEE DAT VIES MAG WORDEN.

We are going to work this week with pouring clay (a sort of pottery). You use a variety of molds to create a ceramic image. The images may be glazed at the end of the week and baked anyway. The beauty of creating an image is that you have 3 dimensions. You can walk around it. Where a painting is flat, we now explore the space. The image will connect with what personally touches you. Look around what fascinates you and take what inspires you! PLEASE TAKE OLD CLOTHES THAT MAY BE DIRTY.

Maximaal 10 studenten